Slider

Audyt finansowo - operacyjny

To środki funkcjonalne, za pośrednictwem których kierownictwo jednostki zdobywa pewność, że procesy, za które odpowiada, przebiegają w sposób minimalizujący prawdopodobieństwo wystąpienia oszustwa, błędu czy też nieekonomicznych lub nieskutecznych praktyk.

Audyt finansowo-operacyjny identyfikuje i minimalizuje ryzyka gospodarcze oraz ocenia system funkcjonowania kontroli finansowej, ma możliwość weryfikacji funkcjonowania podmiotu gospodarczego, restrukturyzacji struktur organizacyjnych na podstawie badanych obszarów operacyjnych, sprawozdań finansowych oraz obszarów IT.

Podczas audytu badana jest zgodność wszystkich aspektów działania organizacji w stosunku do uwarunkowań zewnętrznych oraz procedur wewnętrznych. Poprzez porównywanie relacji między wynikami, a kosztami ocenia się skuteczności systemów i jednostek organizacyjnych w przedsiębiorstwie, ocenia się również efektywność zarządzania. Audyt koncentruje się na wszystkich obszarach, w szczególności na tych, w których występują najbardziej istotne dla firmy rodzaje ryzyka, jakim jest zarządzanie płynnością finansową czy bezpieczeństwo systemów informatycznych.

Proponujemy Państwu:

ocenę firmy, systemu, procesu, projektu lub produktu;

  • skontrolowanie podmiotu pod kątem zgodności z określonymi wzorcami, standardami oraz przepisami i regulaminami wewnętrznymi;
  • weryfikację bieżących procedur oraz wskazania nieprawidłowości jakie występują już w istniejących procedurach;
  • doradztwo w zakresie tworzenia, dostosowanego do specyfiki Państwa jednostki, systemu kontroli wewnętrznej, w tym wytyczenie odpowiednich procedur i mechanizmów jakie powinny funkcjonować.
Korzyści dla firmy:
  • uzyskanie bezstronnej i obiektywnej opinii, na temat faktycznego stanu audytowanych struktur, przygotowanej przez zewnętrznych ekspertów;
  • przeprowadzenie kontroli zapobiegawczej i zbadanie ryzyka wystąpienia zjawisk o  negatywnych efektach;
  • otrzymanie przejrzystości informacyjnej spółki ułatwiającej kontrolę właścicielską.