Slider

Audyt prawny

Celem Audytu prawnego jest przeprowadzenie badania pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, m.in. przyjętych regulaminów, procedur, wzorów dokumentów oraz przyjętej metodyki działań windykacyjnych, marketingowych, handlowych, logistycznych.

Audyt prawny jest środkiem, służącym poprawie bezpieczeństwa w obszarze prowadzonej działalności gospodarczej podmiotu.

Proponujemy Państwu:
  • analizę umów, uchwał, regulaminów oraz dokumentów rejestracyjnych;
  • analizę zagadnień związanych z prawem własności intelektualnej oraz tajemnicą przedsiębiorstwa;
  • przegląd postępowań sądowych i administracyjnych;
  • analizę kontraktów, umów handlowych oraz finansowych;
  • analizę spraw pracowniczych.
Korzyści dla firmy:
  • ocenę poprawności działań podjętych przez Radę Nadzorczą, Zarząd, Dyrektorów Zarządzających;
  • kompleksowe wsparcie oraz zalecenia rozwiązań w obszarach objętych ewentualnym ryzykiem;
  • poprawienie funkcjonowania przedsiębiorstwa w dowolnym zakresie prawnym.