Slider

Audyt prawny

Celem Audytu prawnego jest przeprowadzenie badania pod kątem zgodności z obowiązującymi przepisami prawa, m.in. przyjętych regulaminów, procedur, wzorów dokumentów oraz przyjętej metodyki działań windykacyjnych, marketingowych, handlowych, logistycznych.

Audyt prawny jest środkiem, służącym poprawie bezpieczeństwa w obszarze prowadzonej działalności gospodarczej podmiotu.

Proponujemy Państwu:

>  analizę umów, uchwał, regulaminów oraz dokumentów rejestracyjnych;

>  analizę zagadnień związanych z prawem własności intelektualnej oraz tajemnicą przedsiębiorstwa;

>  przegląd postępowań sądowych i administracyjnych;

>  analizę kontraktów, umów handlowych oraz finansowych;

>  analizę spraw pracowniczych

Korzyści dla firmy:

> ocenę poprawności działań podjętych przez Radę Nadzorczą, Zarząd, Dyrektorów Zarządzających;

> kompleksowe wsparcie oraz zalecenia rozwiązań w obszarach objętych ewentualnym ryzykiem;

> poprawienie funkcjonowania przedsiębiorstwa w dowolnym zakresie prawnym.