Slider

Ochrona danych osobowych

Wykonujemy usługi opracowania bezpieczeństwa informacji oraz dostosowania procedur przetwarzania danych osobowych do wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., które weszło w życie 25 maja 2018 r oraz polskiej Ustawy o Ochronie Danych Osobowych z 10 maja 2018 r.


Pełnimy funkcje Inspektora Ochrony Danych (IOD) u Zleceniodawców.


Kogo dotyczy RODO ?

RODO zostało przyjęte w formie rozporządzenia unijnego, które weszło w życie 25 maja 2018 r., co oznacza, że jego przepisy obejmują wszystkie podmioty działające na terenie UE, które gromadzą i przetwarzają dane osób fizycznych.

Wszystkie firmy, przedsiębiorstwa, urzędy, organizacje pozarządowe, szkoły są zobowiązane do przestrzegania jego wymogów. RODO nie obejmuje tylko podmiotów/osób, które przetwarzają dane osobowe w ramach czynności o czysto osobistym lub prywatnym, domowym charakterze.


Proponujemy Państwu:

  • wdrożenie RODO, jako całościowego projektu, którego celem jest dostosowanie firmy do wymogów prawa w zakresie ochrony danych osobowych;
  • przeprowadzenie audytu powdrożeniowego, w celu kontroli zaimplementowanych zaleceń zawartych w raporcie z audytu realizowanego przez inny podmiot;
  • pomoc w przygotowaniu do kontroli Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz wsparcie w trakcie procesu kontrolnego.
Korzyści dla Firmy:
  • pewność, że przetwarza dane osobowe pracowników oraz klientów zgodnie z prawem;
  • zbudowanie wizerunku firmy godnej zaufania, jako wiarygodnego kontrahenta; 
  • możliwość szybkiej reakcji na pojawiające się problemy, a tym samym uniknięcie kar finansowych.