Slider

Doradztwo organizacyjne i biznesowe

Działamy w zakresie opracowania wskazań organizacyjno-zarządczych mających na celu usprawnienie organizacji przedsiębiorstwa.

Proponujemy Państwu:

>  analizę obecnego stanu funkcjonowania oraz analizę procesów biznesowych stanu „JEST”

>  diagnozy obecnego stanu funkcjonowania poprzez optymalizację procesów biznesowych do stanu „BĘDZIE”

>  rekomendacje zmian organizacyjno-zarządczych na poziomie przedsiębiorstwa, procesów oraz stanowisk pracy - zakres podmiotowy oraz przedmiotowy

>  doradztwo w zakresie tworzenia, dostosowanego do specyfiki Państwa jednostki, systemu kontroli wewnętrznej, w tym wytyczenie odpowiednich procedur i mechanizmów jakie powinny funkcjonować

Korzyści dla firmy:

>  pomoc w określeniu obszarów, które można i należy doskonalić

>  wskazanie optymalnej drogi wdrożenia procesów racjonalizacji struktury organizacyjnej

>  wsparcie w ulepszaniu procesów biznesowych i systemów oraz narzędzi wspierających obszary operacyjne

>  uniknięcie przejścia przez długi i kosztowny proces rekrutacji pracowników z odpowiednią specjalizacją, których zaangażowanie może mieć w przyszłości ograniczenia czasowe.