Slider

Kompleksowe usługi informatyczne

Oferujemy pełen zakres usług informatycznych mających na celu zapewnienie optymalnego działania systemów oraz struktur IT w zgodzie z RODO oraz Systemem Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji.

Proponujemy Państwu:

Audyty IT

1. Audyt bezpieczeństwa, w tym:

 •  kontrola dostępu do zasobów firmy z zewnątrz;
 •  analiza procedur IT;
 •  analiza zabezpieczeń sieci oraz informacji wewnątrz firmy;
 •  analiza polityki haseł kont użytkowników i poczty;
 •  analiza logów serwera pod kątem występowania nieprawidłowości, włamań, łamania polityki bezpieczeństwa.

2. Audyt legalności oprogramowania, w tym:

 • kontrola obecności programów i sposobu ich użycia.

3.  Analiza kosztów, w tym:

 • analiza wykorzystania infrastruktury IT;
 • analiza struktury organizacyjnej IT;
 • inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, w tym licencji.

4.  Raport podsumowujący audyt.

5.  Opracowanie oraz wdrożenie planu naprawczego.

 

Obszar i skala przeprowadzanego audytu oraz ewentualnych wdrożeń naprawczych jest dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta.

 

 Doradztwo IT

 • dobór sprzętu i oprogramowania do obecnych i przyszłych potrzeb przedsiębiorstwa;
 • wsparcie użytkowników w zakresie obsługi systemu operacyjnego i programów;
 • administracja siecią;
 • instalacja, konfiguracja i administracja serwerami Windows oraz Unix;
 • odzyskiwanie danych z dysków uszkodzonych logicznie i mechanicznie;
 • analiza powłamaniowa do serwisów WWW.
Korzyści dla firmy:
 • pomoc w określeniu obszarów, które można i należy doskonalić;
 • wskazanie optymalnej drogi wdrożenia procesów racjonalizacji struktury organizacyjnej;
 • wsparcie w ulepszaniu procesów biznesowych i systemów oraz narzędzi wspierających obszary operacyjne;
 • uniknięcie przejścia przez długi i kosztowny proces rekrutacji pracowników z odpowiednią specjalizacją, których zaangażowanie może mieć w przyszłości ograniczenia czasowe.