Slider

Kompleksowe usługi informatyczne

Oferujemy pełen zakres usług informatycznych mających na celu zapewnienie optymalnego działania systemów oraz struktur IT.

Proponujemy Państwu:

Audyty IT 

1.  Audyt bezpieczeństwa, m.in.:

 >  kontrola dostępu do zasobów firmy z zewnątrz,

 >  analiza procedur IT,

 >  analiza zabezpieczeń sieci oraz informacji wewnątrz firmy,

 >  analiza polityki haseł kont użytkowników i poczty,

 >  analiza logów serwera pod kątem występowania nieprawidłowości, włamań, łamania polityki bezpieczeństwa

2.  Audyt legalności oprogramowania, m.in.:

 >  kontrola obecności programów i sposobu ich użycia.

3.  Analiza kosztów, m.in.:

 >  analiza wykorzystania infrastruktury IT,

 >  analiza struktury organizacyjnej IT,

 >  inwentaryzacja sprzętu i oprogramowania, w tym licencji.

4.  Raport podsumowujący audyt.

5.  Opracowanie oraz wdrożenie planu naprawczego.

 

Obszar i skala przeprowadzanego audytu oraz ewentualnych wdrożeń naprawczych jest dostosowany do indywidualnych potrzeb klienta.

 

 Doradztwo IT

 >  dobór sprzętu i oprogramowania do obecnych i przyszłych potrzeb przedsiębiorstwa.

 >  wsparcie użytkowników w zakresie obsługi systemu operacyjnego i programów.

 >  administracja siecią.

 >  instalacja, konfiguracja i administracja serwerami Windows oraz Unix.

 >  odzyskiwanie danych z dysków uszkodzonych logicznie i mechanicznie.

 >  analiza powłamaniowa do serwisów WWW.

Korzyści dla firmy:

>  pomoc w określeniu obszarów, które można i należy doskonalić

>  wskazanie optymalnej drogi wdrożenia procesów racjonalizacji struktury organizacyjnej

>  wsparcie w ulepszaniu procesów biznesowych i systemów oraz narzędzi wspierających obszary operacyjne

>  uniknięcie przejścia przez długi i kosztowny proces rekrutacji pracowników z odpowiednią specjalizacją, których zaangażowanie może mieć w przyszłości ograniczenia czasowe.