Slider
Systemy kontroli wewnętrznej organizacji

Celem kontroli wewnętrznej jest monitorowanie oraz kontrola przestrzegania zasad zarządzania ryzykiem.

Proponujemy Państwu:
  • nadzór właścicielski, w tym budowę lub usprawnienie struktur organizacyjnych, włącznie z opracowaniem odpowiednich procedur;
  • budowa systemów kontroli wewnętrznej;
  • budowa rozwiązań ograniczających możliwości zewnętrznego przejęcia kontroli;
  • nadzór nad projektami oraz inwestycjami, w tym zarządzanie procesami w ramach projektu/inwestycji oraz kontrola realizacji projektu/inwestycji, w tym nadzór nad budżetem i wydatkami.
Korzyści dla firmy:
  • wprowadzenie procesu nadzoru i kontroli, którego zadaniem jest zapewnienie, by zarządzanie organizacją było wykonywane zgodnie z interesem właścicieli;
  • uniknięcie przejścia przez długi i kosztowny proces rekrutacji pracowników z odpowiednią specjalizacją, których zaangażowanie może mieć w przyszłości ograniczenia czasowe.