DAGMARA LEGAWIEC

DD PARTNERS


Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Posiadam wykształcenie z zakresu nauk ekonomicznych i prawnych, ukończyłam studia menedżerskie MMBA w Polsko-Amerykańskim Centrum Zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim wraz z University of Maryland Robert H. Smith School of Business. Posiadam certyfikat "Głównego Księgowego" uzyskany w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce (Międzynarodowa Federacja Księgowych IFAC), którego jestem członkiem, certyfikat "Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji według normy PN-ISO/IEC 27001:2017". Jestem również certyfikowanym „Audytorem wewnętrznym” w Administracji i Gospodarce wpisanym na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej. Ukończyłam liczne szkolenia, mi.in. z metodyki przeprowadzania analiz śledczych w rozpoznawaniu i zwalczaniu zagrożeń.

Wiedza poparta wieloletnim doświadczeniem zawodowym na stanowiskach związanych z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw oraz szeroko pojętą kontrolą zarządczą.

Wybrane obszary doświadczenia:

- Restrukturyzacje przedsiębiorstw

- Kształtowanie i realizacja strategii finansowych firm

- Zarządzanie procesami budżetowymi spółek z Grup Kapitałowych oraz Spółek zależnych

- Członek grup ds. nadzoru właścicielskiego w Grupach Kapitałowych oraz Spółkach zależnych

- Zarządzanie procesami kontroli wewnętrznej spółek z Grup Kapitałowych oraz Spółek zależnych

- Zarządzanie współpracą z firmami outsourcingowymi w zakresie rachunkowości i sprawozdawczości finansowej

- Członek grup ds. bezpieczeństwa informacji

- Współpraca z firmami wdrażającymi systemy klasy ERP (m.in.: Simple, Infor ERP, Egeria-Comarch, Asseco)

- Zarządzanie wdrażaniem oraz optymalizacjami struktur organizacyjnych

- Konsultacje przedwdrożeniowe systemów klasy CRM oraz ERP