Slider

DAGMARA LEGAWIEC

DD PARTNERS - DAGMARA LEGAWIEC


Członek Rady Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej.

Członek Instytutu Audytorów Wewnętrznych IIA Polska.

Członek SABI - Stowarzyszenia Inspektorów Ochrony Danych, należącego do Konfederacji Europejskich Organizacji Inspektorów Ochrony Danych (CEDPO).

Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego.

Absolwentka studium menedżerskiego MMBA w Polsko-Amerykańskim Centrum Zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim i Robert H. Smith School of Business, University of Maryland.

Certyfikowany „Audytor Wewnętrzny w Administracji i Gospodarce” wpisany na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej.

Certyfikowany Audytor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 (DEKRA Polska sp. z o. o) oraz z normą ISO/IEC 27001:2022 (BSI Training Academy).

Certyfikowany "Główny Księgowy" Stowarzyszenie Księgowych w Polsce.

Ukończone liczne szkolenia, mi.in. z metodyki przeprowadzania analiz śledczych w rozpoznawaniu i zwalczaniu zagrożeń; korupcji w biznesie oraz administracji publicznej; z zakresu obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu.

Wiedza poparta wieloletnim doświadczeniem zawodowym, m.in. na stanowiskach managerskich wyższego szczebla związanych z szeroko pojętą kontrolą zarządczą, w tym: członek grup ds. nadzoru właścicielskiego w Grupach Kapitałowych oraz Spółkach zależnych, konsultant ds. wdrażania systemów klasy ERP w obszarach kontrolingu, finansów oraz HR w spółkach kapitałowych. W latach 2020-2022 Ekspert ds. oceny analiz strategicznych przedsiębiorstw w Łódzkiej Izbie Przemysłowo Handlowej.