Slider

DAGMARA LEGAWIEC

DD PARTNERS


Jestem absolwentką Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego oraz Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Łódzkiego. Posiadam wykształcenie z zakresu nauk ekonomicznych i prawnych, ukończyłam studium menedżerskie MMBA w Polsko-Amerykańskim Centrum Zarządzania na Uniwersytecie Łódzkim wraz z University of Maryland Robert H. Smith School of Business. Posiadam certyfikat "Głównego Księgowego" uzyskany w Stowarzyszeniu Księgowych w Polsce (Międzynarodowa Federacja Księgowych IFAC), którego jestem członkiem, certyfikat "Audytora Wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji zgodnego z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06" uzyskany w DEKRA Polska sp. z o.o.. Jestem również certyfikowanym „Audytorem wewnętrznym” w Administracji i Gospodarce wpisanym na Krajową Listę Profesjonalnych Audytorów i Kontrolerów Wewnętrznych Polskiego Instytutu Kontroli Wewnętrznej. Ukończyłam liczne szkolenia, mi.in. z metodyki przeprowadzania analiz śledczych w rozpoznawaniu i zwalczaniu zagrożeń, korupcji w biznesie oraz administracji publicznej, z zakresu obowiązków związanych z przeciwdziałaniem praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu; bezpieczeństwa informacji oraz ochrony danych osobowych.

Wiedza poparta wieloletnim doświadczeniem zawodowym na stanowiskach związanych z zarządzaniem finansami przedsiębiorstw oraz szeroko pojętą kontrolą zarządczą.

Wybrane obszary doświadczenia:

- Członek grup ds. ochrony danych osobowych oraz bezpieczeństwa informacji
- Kształtowanie i realizacja strategii finansowych firm
- Zarządzanie procesami budżetowymi spółek z Grup Kapitałowych oraz Spółek    zależnych
- Członek grup ds. nadzoru właścicielskiego w Grupach Kapitałowych oraz Spółkach    zależnych
- Zarządzanie procesami kontroli wewnętrznej spółek z Grup Kapitałowych oraz  Spółek zależnych
- Optymalizacje i restrukturyzacje przedsiębiorstw
- Zarządzanie współpracą z firmami outsourcingowymi w zakresie rachunkowości i  sprawozdawczości finansowej
- Współpraca z firmami wdrażającymi systemy klasy ERP (m.in.: Simple, Infor ERP,  Egeria-Comarch, Asseco)
- Zarządzanie wdrażaniem oraz optymalizacjami struktur organizacyjnych
- Konsultacje przedwdrożeniowe systemów klasy CRM oraz ERP