Slider

DD PARTNERS - DAGMARA LEGAWIEC jest firmą, która łączy w sobie wiedzę merytoryczną z 20 letnim doświadczeniem zdobytym w średnich i dużych przedsiębiorstwach oraz w korporacjach działających w różnorodnych branżach.

Firma Członkowska Łódzkiej Izby Przemysłowo-Handlowej

Oferujemy kompleksową usługę, łączącą najlepszą z możliwych płaszczyzn w biznesie, jaką jest wiedza praktyczna z zakresu prawa, zarządzania, finansów oraz IT.

Z firmą DD PARTNERS - DAGMARA LEGAWIEC współpracują eksperci reprezentujący:

Kancelarie Adwokatów i Radców Prawnych specjalizujących się w prawie gospodarczym i cywilnym.

Profesjonalne usługi informatyczne zapewniające optymalne działanie systemów oraz struktur IT.

KORZYŚCI DLA NASZEGO KLIENTA

Bezstronna, obiektywna opinia na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa.

Przejrzystość informacyjna spółki ułatwiająca kontrolę właścicielską.

Efektywne rozwiązania w odniesieniu do wydajności prowadzonego biznesu.

Minimalizacja prawdopodobieństwa wystąpienia oszustw, błędów czy też nieekonomicznych lub nieskutecznych praktyk.

Uniknięcie przejścia przez długi i kosztowny proces rekrutacji pracowników z odpowiednią specjalizacją, których zaangażowanie może mieć w przyszłości ograniczenia czasowe.


Obszary działania

Audyty (finansowe, operacyjne, prawne, IT).

Wdrażanie compliance.

Wdrażanie kontroli wewnętrznej, nadzór właścicielski.

RODO (zapewnienie zgodność działania organizacji z regulacjami ustawy, outsourcing Inspektora Ochrony Danych).

System zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 27001:2017-06 oraz normą ISO/IEC 27001:2022 (określenie wymagań dla ustanowienia, wdrożenia, utrzymania i ciągłego doskonalenia systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w organizacji).

AML - Ustawa o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy i finansowanie terroryzmu (zapewnienie zgodność działania organizacji z regulacjami ustawy).

System ochrony sygnalistów.

  


Naszą misją jest wspomaganie właścicieli organizacji w osiąganiu zamierzonych celów.

Naszym zadaniem jest dostarczenie niezależnej opinii na temat funkcjonowania organizacji.

Skupiamy się na profesjonalnej i zrozumiałej komunikacji z każdym Klientem.

Efekty naszej pracy

Rezultaty naszych działań są zawsze mierzalne, a korzyści odnoszą nie tylko właściciele, członkowie zarządów oraz rad nadzorczych, ale również pracownicy organizacji.

Wyjaśniamy wszelkie zawiłości prawne, finansowe oraz techniczne na język komunikatywny i rozumiały przez specjalistów dowolnych dziedzin.

Oferujemy nasze usługi, nie tylko jako dobry produkt, ale jako produkt dostosowany do potrzeb Klienta.